Stratégia

3B Partners využíva personálne kapacity partnerov, z ktorých vyberá tých najlepších odborníkov z ekonomických, právnych, personálnych a obchodných oddelení. Títo odborníci tvoria konzultačný tím.
3B Partners koordinuje prácu konzultačného tímu tak, aby problém partnera bol posúdený kompetentne a načas.

späť