Profil

Projekt 3B Partners vznikol v roku 1999 "na objednávku" renomovaných spoločností, vytvoriť subjekt s účelom zhromažďovať informácie pochádzajúce z praktických skúseností práce ich ekonomických, právnych, personálnych a obchodných oddelení. 3B Partners napĺňa túto ideu vytváraním partnerského zoskupenia spoločností, ktorých personálny potenciál zastrešuje v konzultačný tím disponujúci vysokokvalifikovanými odborníkmi s bohatými praktickými skúsenosťami. Títo, v zmysle hesla "Všetci pre jedného, každý pre všetkých", prepožičiavajú si svoje skúsenosti navzájom.

späť