Partneri

Projekt 3B Partners funguje v rámci zoskupenia partnerských spoločnosti.
Partnermi sú významné slovenské a zahraničné firmy, pôsobiace na územi Slovenskej republiky.

spä